I år säljer vi julgranar, främst kungsgranar, vid följande tillfällen:

7 december kl 15.00-18.00

8 december kl 09.00-12.00

14 december kl 15.00-18.00

15 december kl 09.00-12.00